Sobriquet 90.13: Playlist for "The Cellar," 1/29/13

| 0 Comments | 0 TrackBacks
Playlist Theme: 1980: The Year in Swedish Punk

The Playlist:

1. Von Gam, "Hasse Parasit" (2:06). Hasse Parasit 7"
2. Ebba Grön, "Nu Släckas Tusen Människoliv" (2:59). Kärlek Och Uppror
3. KSMB, "Dagens Ungdom" (1:52). Aktion
4. Perverts, "Drogbag" (1:44). Nevergreens
5. Shas, "Thinner" (1:23). Shas
6. Etiquette Mona, "Amsterdam" (1:46). Amsterdam 7"
7. Rukorna, "Folkmelodi" (2:00). Antistatskivan
8. P. F. Commando, "Nu Ska Vi Ha Kul" (2:05). Jag En Duva
9. 57 Kez, "Punks" (1:39). Punks
10. Bugs, "Döda Döda" (2:17). Computer Is No Loser
11. Attentat, "Operahuset" (2:30). Born To Be A Malaj
12. Tant Brun, "Nej" (2:38" "Nej" b/w "Så Mycke Skit 
13. Bitch Boys, "Jogging" (1:51). Jag Trivs
14. Razzia, "For Vår Frihet" (2:38). "For Vår Frihet" b/w "Depression" 
15. Spy, Så Är Ditt Liv" (2:17). Spy's 1/2 E.P.
16. Brülbåjz LLR, "Dödens Apostlar" (2:09). (LLR)
17. De Anhoriga, "Hej Du Gamle Progis" (2:02). No Dubs
18. Ex-Pop, "Oh Rosalyn" (2:59). Pop n' Roll
19. HS Art, "Vattenplask" (2:10). Skryt-Pryl '80
20. Brända Barn, "Vänner Jag Hade Glömt" (1:56). Brända Barn
21. Knugen's Haf, "Du Är Inte Ensam" (2:38). Alla Kan Inte Älska
22. Mackt, "En Kristen Larare" (1:58). Split With On-Birds 
23. Rude Kids, "Jealousy" (2:51). The Worst of Rude Kids
24. Massmedia, "Inga Stjärnor" (1:44). Ingen Hets
25. P-nissarna, "Plastic" (1:27). P-Nissarna
26. Reklamation, "Fonstertittaren" (1:35). Namnlös

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.sobriquetmagazine.com/cgi_bin/mt/mt-tb.cgi/345

Leave a comment

OpenID accepted here Learn more about OpenID

About this Entry

This page contains a single entry by Sobriquet Magazine published on March 21, 2013 12:52 AM.

Sobriquet 90.12: Playlist for "The Cellar," 1/22/13 was the previous entry in this blog.

Sobriquet 90.14: Playlist for "The Cellar," 2/5/13 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.